Andelsværdi

A/B Ny Haraldsgade

Andelsværdi

Andelsværdien beregnes som anført i note 23 i det seneste regnskab:


Lejligheder i stueetagen, 1., 2. og 3. sal samt erhvervsandele hører til Gammel Boligmasse. Lejligheder beliggende på 4. sal hører til Ny Boligmasse.


Til andelsværdien lægges eventuelle forbedringer og løsøre i henhold til vurderingsrapport. Fradrag tilbagehold SKAL udbedres og modregnes således ikke i forbedringer.


Til beregning af andelsværdi benyttes:

  • Oprindeligt andelsindskud (står på andelsbeviset)
  • Månedlig boligafgift pr 31. januar 2020 (uden varme og tv-afgift)


Klik på nedenstående links for at se beregningseksempler for ny og gammel boligmasse eller beregn nemt din andelsværdi med Andelsværdiberegneren i Excel