Husorden

A/B Ny Haraldsgade

Husorden

Foreningens reviderede husorden er i 2009 omdelt til samtlige andelshavere og kan downloades nedenfor:


Husordenen følger lejligheden og overdrages således til køber ved salg, ligesom den i tilfælde af fremleje i hele fremlejeperioden skal udlånes til vedkommende der bor til fremleje i ejendommen.


Bortkomne eksemplarer af den gældende husorden kan generhverves mod betaling af kr. 50,- ved henvendelse til bestyrelsen på Åbent Hus.


Klik her for at hente den gældende Husorden som pdf


BEMÆRK: Punkt 8.2 i Husordenen (side 28) omhandlende vurdering i forbindelse med salg er ændret i november 2015. Fremover bedes valuar Lisbeth S. Forring fra Vurderingsringen anvendt til lejlighedsvurdering. Kontaktoplysninger findes under menupunktet SALG.