Vedtægter

A/B Ny Haraldsgade

Vedtægter

A/B Ny Haraldsgades vedtægter kan downloades nedenfor:


Vedtægterne er senest blevet ændret efter vedtagelserne på den ordinære generalforsamling i 2017.


Vedtægter og Husorden skal overdrages til køber i forbindelse med salg, og skal udleveres til lejer i forbindelse med fremleje.


Bortkomne eksemplarer af vedtægterne kan generhverves mod betaling af kr. 50,- ved henvendelse til bestyrelsen til Åbent Hus.


Klik her for at hente vedtægterne fra 2017 som pdf