Gammel Boligmasse

A/B Ny Haraldsgade

Gammel Boligmasse

Andelsværdien beregnes som anført i note 23 i det seneste regnskab:


Lejligheder i stueetagen, 1., 2. og 3. sal samt erhvervsandele hører til den Gamle Boligmasse. Lejligheder beliggende på 4. sal hører til den Nye Boligmasse.


Til andelsværdien lægges eventuelle forbedringer og løsøre i henhold til vurderingsrapport.


Til beregning af andelsværdi benyttes:

  • Oprindeligt andelsindskud (står på andelsbeviset)
  • Månedlig boligafgift pr 31. januar 2020 (uden varme og tv-afgift)UDREGNING - GAMMEL BOLIGMASSE (2020)

Årsregnskabet for perioden 1. februar 2019 - 31. januar 2020


Oprindeligt andelsindskud x 22,74

+

(Oprindeligt andelsindskud med tillæg af 1.000 kr) x 6,53

+

291,37 x månedlig boligafgift pr. 31/1 2020

=

ANDELSVÆRDIBEREGNINGSEKSEMPEL for Gammel Boligmasse

(stuen til 3. sal samt erhverv):


Oprindeligt andelsindskud: 240,38 kr

Månedlig boligafgift (ekskl. varme og tv): 2.145,36 kr


240,38 kr x 22,74 =                   5.466,24 kr

(240,38 kr + 1.000) x 6,53 =     8.099,68 kr

291,37 x 2.145,36 kr =          625.093,54 kr


Andelsværdi = (5.466,24 + 8.099,68 + 625.093,54) = 638.659,46 kr