Fremleje

A/B Ny Haraldsgade

Fremleje

En andelshaver er, når vedkommende har været medlem af foreningen i mindst 1 år, berettiget til at fremleje sin andel med bestyrelsens tilladelse for en begrænset periode på højest 2 år. Hvis en andelshaver har haft sin andel fremlejet, skal andelshaveren bebo andelen i minimum et halvt år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.Proces


Hvis man ønsker at fremleje sin lejlighed, bedes man rette henvendelse til bestyrelsen på Åbent Hus den første mandag i hver måned klokken 18-19. Her vil man kunne få udleveret fremlejeblanket, som udfyldes og afleveres i bestyrelsens postkasse Haraldsgade 90, kld. i god tid før fremlejen påbegyndes.


Alternativt kan blanketten til fremleje hentes via linket nedenfor:


Fremlejeblanket (seneste version)


Uanset om du henter blanketten til Åbent Hus eller downloader den via ovenstående link, skal den udfyldte blanket afleveres i tre eksemplarer sammen med fremlejegebyret (i kontanter).


Papirerne behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.


Det koster et gebyr på kr. 200,- at fremleje sin lejlighed.


Bestyrelsen skal desuden have en kopi af lejeaftalen indgået mellem andelshaver og fremlejetager. Standard lejekontrakt kan hentes her:


Standard lejekontrakt fra Boligministeret


Ved tilbageflytning kontaktes bestyrelsen for ændring af navneskilteRegler for fastsættelse af leje


Se relevante afsnit i vedtægterne og husorden for foreningens praksis og regler vedr. fastsættelse af husleje, når du fremlejer. Bestyrelsen forvalter foreningens regler ens for alle, dvs. bestyrelsen kan ikke fravige gældende praksis og regler.