Fremleje

A/B Ny Haraldsgade

Fremleje

En andelshaver er, når vedkommende har været medlem af foreningen i mindst 1 år, berettiget til at fremleje sin andel med bestyrelsens tilladelse for en begrænset periode på højest 2 år. Hvis en andelshaver har haft sin andel fremlejet, skal andelshaveren bebo andelen i minimum et halvt år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.


Hvis man ønsker at fremleje sin lejlighed, bedes man rette henvendelse til bestyrelsen på Åbent Hus den første mandag i hver måned klokken 18-19. Her vil man kunne få udleveret fremlejepapirer, som udfyldes og afleveres i bestyrelsens postkasse Haraldsgade 90, kld. i god tid før fremlejen påbegyndes. Papirerne behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.


Det koster et gebyr på kr. 200,- at fremleje sin lejlighed.


Bestyrelsen skal desuden have en kopi af lejeaftalen indgået mellem andelshaver og fremlejetager. Standard lejekontrakt kan hentes her:


Standard lejekontrakt fra Boligministeret


Ved tilbageflytning kontaktes bestyrelsen for ændring af navneskilte